Yaratılış Gerçekliği-II: Evren ve Canlıların Yaratılışı (Paperback)

Yaratılış Gerçekliği-II: Evren ve Canlıların Yaratılışı By Murat Ukray Cover Image
$63.98
Available at wholesaler. We can order it for you.
(This book cannot be returned. All sales final)

Description


YARATILIŞI İSBAT EDEN EN B Y K BİYOKİMYA ATLASI

Yaratılış konusunu SORU-CEVAP şeklinde ele aldığımız bu ikinci cildimizde, meselelerin ilmi boyutuna ve derinliğine g re bazı meselelere kısa cevap şeklinde a ıklama getirilirken, bazı nemli meseleler uzunca gitmiştir. Bununla beraber, her konunun teferruatına yeterince inilip, meselenin imani boyutuna bakan tahkiki kısmı aydınlatılmaya alışılmaktadır. Bununla birlikte, herkes her meselenin cevabını tam anlamasa da, hissesiz de kalmaz. Yaratılış konusunu ele aldığımız ve sık sık sorulmakla beraber genellikle Felsefeden kaynaklanan bazı kafa karıştırıcı unsurların ve konunun inkarına g t ren bazı meselelerin g ncel olarak yorumlanmasına alışılmış, nakli ilimlerin kaynağı olan Kur'an ve Hadis kaynaklı a ıklamalarla beraber modern akli ilimlere (Fizik, Kimya, Biyoloji, Organik Kimya, Botanik gibi vs.) dayanan delillerinin araştırmaya dayalı tahkiki kısımlarının verilmeye alışıldığı bu biyoloji eserimizde, her konuyu genel olarak D RT b l m halinde ele alıp;

1- nce Kur'an ayetleri ışığında yaratış konusunda sık a g ndeme gelen ve evrim teorisi ile benzeri yaratılış karşıtı g r şleri sık sık atıştıran nemli konu başlıklarını genellikle felsefeden kaynaklanan nemli meselelere soru-cevap şeklindeki a ıklamalarla "Felsefeden Kaynaklanan Yaratılış Meseleleri" kısmında izah ve isbat getirmeye alışacağız.

2- Daha sonra, yaratılışı meydana getiren yapılanmaların temellerini teşkil eden molek ler yapıları Organik Kimya biliminden yararlanarak a ıklamaya ve canlı bir organizmanın hangi maddelerden teşekk l ettiğini ve nasıl meydana geldiğini basitten karmaşığa doğru detaylı bir şekilde "Canlılığın Yapıtaşı H cre ve Organik Kimya" kısmında inceleyeceğiz.

3- Daha sonra ise, Yaratılışın's rekli ve dinamik olarak yinelenmesiyle meydana gelen doku ve organ topluluklarının sistemli bir şekilde nasıl meydana geldiğini, bunların v cutta hangi fonksiyonları yerine getirdiğini "Canlılığı oluşturan Organel ve Sistemler" kısmında inceleyeceğiz. Bu b l m, eserimizin en geniş kısmını ve esas i eriğini oluşturmaktadır. Eğer iki ciltten oluşan eserimiz, tek bir b l mden ibaret olsaydı, sadece bu b l m yeterli olabilirdi. Bu y zden, eserlerimizi sırasıyla takip eden okuyucu, yaratılışın mantığını ve ne kadar mu'cizevi bir olaylar zincirinden meydana geldiğini anlamak i in bu b l m dikkatlice irdelemelidir.

4- En sonda ise, kainattaki Yaratılış delilleri karşısında, akli ilimleri kullanarak tahkiki imana ulaşan bazı batılı bilimadamlarının g r şlerine "İman Eden Bilimadamlarının Yaratılışla İlgili G r şleri" kısmında yer vererek, iki ciltten oluşan alışmamızı noktalayacağız..

Yaratılış konusunu en basitten, yani g nl k yaşamda sık sık karşılaştığımız felsefi meselelere dayanan sorular ve bunlara ilişkin cevaplardan başlayarak; h cre biyolojisi, canlılığı oluşturan kompleks biyolojik mekanizmalara ve bunlara ilişkin karmaşık meselelere doğru kademeli bir şekilde ilerleyerek; meseleleri, herkesin kendi seviyesine g re anlayacağı bir tarzda inceledik.Bu Ama la konu aralarında modern biyolojinin geldiği son noktalardaki araştırma sonu larını i eren ok ileri ilmi biyokimya yaratılış delillerinin verildiği 11 adet Appendix (ileri ek bilgi) b l mleri de kitaba eklenmiştir.



Product Details
ISBN: 9786258196610
ISBN-10: 6258196616
Publisher: Cheapest Books
Publication Date: August 11th, 2023
Pages: 752
Language: Turkish